Melodifestivalen 2016

Jon Henrik Fjällgren, Gina Dirawi & Sarah Dawn Finer – Hela Sveriges sång

12 mar , 2016   Video

Texten: Hela Sveriges fest

”Sverige”

Text: Werner von Heidenstam. Musik: Wilhelm Stenhammar.
Kören:
Sverige Sverige Sverige Fosterland

Vår längtans bygd, vårt hem på jorden

”Du gamla du fria” Text och musik: Richard Dybeck.
Elliot:
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

”Till Österland vill jag fara” Text och musik: Trad. Översättning Sherri Aharoni
Sarah Dawn Finer:
Ani esah ha-mizracha/
La’makom bo gar ahuvi/
Mei-ever laharim ve’ha-amakim/
Tachat etz hatareza hayarok/
Evneh lanu bayit katan/
Ayfo ha’adama tamid yeruka/
Ayfo ha’eitzim tamid porchim/
Prachim b’rayach matok

(Till Österland vill jag fara,
där bor allra kärestan min,
bortom berg och djupa dalar,
allt under så grönan en lind.

Jag där vill bygga en hydda,
där marken står ständigt så grön,
och träden äro prydda,
med blommor som doftar så skönt.)

”Jag vet en dejlig rosa” Text och musik: Trad. Översättning: Rawia Morra
Gina Dirawi:
Ba’ref warde helwe baida mitl wra’ ezzanba’
Lamma fakker fiha albi byefrah o biri’
Sawta bihaddi albi
Mitl sawt elandalib
Sho maaddab och sho tayeb

(Jag vet en dejlig rosa,
och vit som lilje blad.
När jag på henne tänker,
så görs mitt hjärta glad.
Dess stämma ger en hjärtans tröst,
lik näktergalens blida röst,
så fager och så ljuv)

”Vi är Starka (Mijjieh lea gaarkijes)”

Text och musik: Jon Henrik Fjällgren, Yei Gonzales, Pablo Paz, Anders Bagge, Elin Bell
Jon-Henrikk Fjällgren jojkar.

Sarah Dawn Finer: Du gamla du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna.

Alla: Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vil leva jag vill dö på Jorden!

Elltiot: Jag vet att du är och du blir vad du var

Alla: Ja, jag vil leva jag vill dö på Jorden

, , , , , , , ,Lämna ett svar